دفتر ارتباطات مردمی

برای ارتباط با دکتر حسین گودرزی میتوانید با هر یک از روشهای ذکر شده با ایشان تماس بگیرید .

پبام ارسالی توسط دفتر ایشان بررسی و سپس در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت . در مورد فضای مجازی هم روال همین است که ابتدا توسط ادمین صفحات مجازی پیامها بررسی میگردد و سپس در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت .

ارتباط در فضای مجازی

Telegram
WhatsApp
YouTube
Instagram

فرم ارسال پیامهای مردمی

Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
Fill out this field
فهرست