اینجانب حسین گودرزی متولد ۱۳۴۴،  فارغ التحصیل دوره دکترای تخصصی در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (دانشگاه آزاد) از سال ۱۳۶۰ به این سو در امور مختلف اجرائی ، علمی ـ پژوهشی و آموزشی کشور فعالیت داشته‌ ام.

فعالیت های اجرائی ، علمی ـ پژوهشی و آموزشی

 1. مشاور رئیس و معاون ارتباطات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی:از سال ۱۳۹۶ تاکنون
 2. رییس مرکز پژوهش های سازمان صدا و سیما: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
 3. رییس دانشکده صدا و سیما : از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
 4. مدیر پژوهشی برتر کشور در سال ۱۳۹۰
 5. مدیر مطالعات و مدیر تداوم آموزش ستاد کل سپاه: از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸
 6. مدیر عامل موسسه مطالعات غرب کشور: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲
 7. انجام دهها فعالیت پژوهشی در قالب: پروژه پژوهشی، تألیف و انتشارکتاب و مقاله:

۷.۱ – فعالیت های علمی- پژوهشی در باره : اسلام و انقلاب اسلامی ( ۲۶ مورد  پژوهش،کتاب، مقاله)

۷.۲. فعالیت های ایران پژوهی با گرایش مباحث هویت شناختی جامعه ایران، اقوام، پاره فرهنگهای ایرانی و… ( ۳۹ مورد پژوهش، کتاب، مقاله)

۷.۳- فعالیت های پژوهشی مربوط به قوم لر (۷مورد پژوهش، کتاب، مقاله)

 1. دبیر کمیسیون کتاب و مطبوعات نهادهای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
 2. مدیر گروه پژوهشی بررسی های راهبردی و سیاست های فرهنگی – اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
 3. مدیر گروه پژوهشی مطالعات راهبردی مرکز مطالعات اسلام و ایران و موسسه مطالعات ملی: از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴
 4. دبیر علمی ۱۰ همایش و جشنواره بین المللی و ملی
 5. سردبیر فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی
 6. مدیر مسئول فصلنامه بازتاب اندیشه
 7. مدیر مسئول فصلنامه رسانه و خانواده
 8. عضو تحریریه فصلنامه دین و رسانه
 9. عضو تحریریه فصلنامه مطالعات ملی
 10. مدیر انتشارات شمس مشاهیر ، انتشارات صلاح الدین ایوبی و…
 11. تدریس در سطوح مختلف دانشگاهی از سال ۱۳۷۴ به این سو.
 12. عضویت در سپاه پاسداران از سال ۱۳۶۰ وعضو شورای فرماندهی سپاه شهرستان دورود، فرمانده سپاه سپیددشت لرستان، حضور بیش از ۳۰ماه در جبهه ها ی جنگ تحمیلی و معاون دوم گردانهای رزمی محرم و کربلا لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل در دوره دفاع مقدس

      فعالیت در دوره دفاع مقدس

 •             عضویت در بسیج مرکزی و عضویت رسمی سپاه شهرستان دورود از بهار سال ۱۳۶۰
 •             حضور در جبهه های جنگ تحمیلی به مدت ۳۰ ماه از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۸
 •             معاون دوم گردانهای رزمی محرم و کربلا ، گردان تخریب و گردان مالک اشتر لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل
 •             عضو شورای فرماندهی و مسئول واحد تبلیغات سپاه پاسداران دورود: از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵
 •             فرمانده سپاه پاسداران سپیددشت لرستان: از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
 • فعالیت های ایران پژوهی ( ۳۹ مورد پژوهش، کتاب، مقاله)
 •             تکوین جامعه شناختی هویت ملی در ایران؛ ( کتاب)
 •             مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی (کتاب)؛
 •             انقلاب مشروطه و هویت ملی در ایران(کتاب مجموعه مقالات)؛
 •             مجموعه گفتار زبان و هویت( کتاب مجموعه مقالات)؛ ؛
 •             گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی هویت در ایران(کتاب مجموعه مقالات)؛
 •             اهل سنت ایران (تحلیل آماری ـ برخورداری‌ها و متغیرهای تأثیرگذار بر قدرت) (کتاب)؛
 •             گفتارهایی درباره اهل سنت ایران(کتاب مجموعه مقالات)؛؛
 •             تدوین پیش نویس استراتژی تنوع قومی کشور جمهوری اسلامی ایران (پژوهش با مشارکت همکاران) ؛
 •             تدوین پیش نویس استراتژی تنوع فرهنگی، مذهبی کشور جمهوری اسلامی ایران ( پژوهش با مشارکت همکاران) ؛
 •             منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ( پژوهش با مشارکت همکاران) ؛‌
 •             سنجش گرایش به وفاق ملی در فرق دینی و مذهبی ایران (پژوهش تحلیل پیمایش آماری هشت گروه دینی، مذهبی در ایران) ؛
 •             یهودیان ایرانی( پژوهش) ؛
 •             زرتشتیان ایرانی( پژوهش) ؛
 •             مسیحیان ایرانی( پژوهش) ؛
 •             تحلیل هویت شناختی اعراب ایران (هویت فرهنگی، سیاسی، تبار و تاریخ قومی)
 • ( پژوهش)
 •             تحلیل هویت شناختی قوم بلوچ  (هویت فرهنگی، سیاسی، تبار و تاریخ قومی( پژوهش)
 •             تحلیل هویت شناختی آذری های ایران (هویت فرهنگی، سیاسی، تبار و تاریخ قومی)
 • ( پژوهش)
 •             تحلیل هویت شناختی کردهای ایران  (هویت فرهنگی، سیاسی، تبار و تاریخ قومی)
 • ( پژوهش)
 •             تحلیل هویت شناختی ترکمن های ایران  (هویت فرهنگی، سیاسی، تبار و تاریخ قومی)
 • ( پژوهش)
 •             آشنایی با عوامل همگرایی و واگرایی قوم ترکمن  از منظر فعالیت رسانه ای شبکه های استانی صدا و سیما ( پژوهش)
 •               آشنایی با عوامل همگرایی و واگرایی قوم کرد  از منظر فعالیت رسانه ای شبکه های استانی صدا و سیما ( پژوهش)
 •             آشنایی با عوامل همگرایی و واگرایی قوم آذری  از منظر فعالیت رسانه ای شبکه های استانی صدا و سیما ( پژوهش)
 •             توسعه سیاسی و مشارکت‌پذیری جامعه کرد ایران؛ ( پژوهش، مقاله )
 •             بررسی جایگاه همبستگی و وفاق ملی در مطالب منتشره نشریه آبیدر( پژوهش) ؛
 •             بررسی جایگاه همبستگی و وفاق ملی در مطالب منتشره نشریه تموز( پژوهش) ؛
 •             بررسی جایگاه همبستگی و وفاق ملی در مطالب منتشره نشریه امرداد ( پژوهش) ؛
 •             بررسی جایگاه همبستگی و وفاق ملی در مطالب منتشره نشریه چیستا ( پژوهش)
 •             منشور مطالعات ملی (بررسی موضوع شناختی مطالعات ملی) ( پژوهش) ؛
 •             جایگاه زبان و ادبیات فارسی در کردستان عراق( پژوهش، مقاله) ؛
 •             میزان توجه به مؤلفه های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران (مقاله)
 •             بازآفرینی مفهوم ایران در دوره صفویه و رابطه آن با هویت ملی ( مقاله)؛
 •             هویت ملی در شعر پژمان بختیاری ( مقاله) ؛
 •             زبان و ادبیات فارسی در دوره صفویه و رابطه آن با زبان معیار( مقاله) ؛
 •             بازشناسی نقش و جایگاه انسجام بخش نیروهای مسلح ( مقاله) ؛
 •             بازخوانی نقش آموزش و پرورش در همبستگی ملی ( مقاله) ؛
 •             صدا و سیما و تنوع فرهنگی (قومی ، مذهبی ، فرهنگی ) کشور ایران: رهیافتی بر ضرورت تدوین الگوی همبستگی ملی در رسانه ملی ( مقاله) ؛
 •             روابط منطقه‌ای ایران و کردهای خاورمیانه ، ضرورت بازسازی بر پایه عناصر مشترک؛

مقاله

 •             دبیر علمی همایش بین¬المللی ایران فرهنگی(تهران ۱۳۸۷)؛
 •             عشایر مرکزی ایران (نقد کتاب) ؛
 •               فعالیت های علمی- پژوهشی در باره : اسلام و انقلاب اسلامی
 •                           ( ۲۶ مورد کتاب، مقاله، پژوهش)
 •             منابع معنویت اسلامی در کلام آیت ا… خامنه‌ای «مدظله العالی» (پژوهش)؛
 •             معنویت اسلامی در سپاه از نگاه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (پژوهش)؛
 •           همبستگی شیعه و سنی از دیدگاه امام خمینی «ره» دوستان و دشمنان آن؛ ( مقاله)
 •             بررسی وضعیت مطبوعات دینی در ایران (فرصت‌ها ، چالش‌ها) (پژوهش، کتاب)؛  ؛
 •             هویت ملی در منابع اسلامی با تأکید بر قرآن کریم (پژوهش)؛
 •             راهبرد پژوهش دینی در ایران(پژوهش) ؛
 •             بررسی وضعیت نشر کتابهای دینی در ایران (جهت‌گیری راهبردی و رویکردهای محتوایی) ، ۱۳۸۷ ؛ (پژوهش، کتاب)؛
 •             بررسی گرایش‌های موضوعی در پرسش‌های دینی مردم از حوزه علمیه قم ۱۳۸۷(پژوهش)؛
 •             بررسی وضعیت پایان نامه های برتر دینی در مقطع دکتری و سطح چهار حوزه های علمیه بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹در کشور ایران (پژوهش)؛
 •             بررسی وضعیت پایان نامه های برتر دینی در مقطع دکتری و سطح چهار حوزه های علمیه بین سالهای ۱۳۸۹- ۱۳۹۲ در کشور ایران (پژوهش)؛
 •             بررسی ساز و کارهای نقش آفرینی پژوهشکده مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی در مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ؛ (پژوهش)؛
 •             اسرار شمس ( بازخوانی موضوعی مقالات شمس تبریزی)(کتاب)
 •             از بنده تا خدا ( ۵۰۰ حکمت از شمس تبریزی) (کتاب)
 •             پنجره دل (مجموعه سفارش‌های امام علی (ع) به فرزندانش)؛ (کتاب)
 •             خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد اول)؛ (کتاب)
 •             خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد دوم)؛‌(کتاب)
 •             خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد سوم)؛ (کتاب
 •             کارکرد هویت بخش مذهب شیعه در دوره صفویه؛ ( مقاله)
 •             بازشناسی نقش و کارکردهای بسیج در همبستگی ملی ؛ ( مقاله )
 •             مهدویت و روند هویت¬یابی جهانی؛ ( مقاله )
 •             دبیر کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی قم- اسفند ۱۳۹۶
 •             دبیر همایش ملی برگردان مفاهیم معنوی به فیلم¬نامه (قم ۱۳۸۸)؛
 •             دبیر همایش هم¬اندیشی دین و رسانه(قم ۱۳۹۰)؛
 •             دبیر همایش بزرگداشت پژوهشگران عرصه دین و رسانه (قم ۱۳۸۹)؛
 •             دبیرکمیسیون کتاب و مطبوعات شورای گسترش فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری(۱۳۸۸-۱۳۸۹)؛
 •             دبیر کمیسیون تدوین سند جامع تعامل حوزه – روحانیت و رسانه ملی(۱۳۹۰-۱۳۹۱)؛
 •          فعالیت های مطبوعاتی
 •             سردبیر فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی
 •             مدیر مسئول فصلنامه بازتاب اندیشه
 •             مدیر مسئول فصلنامه رسانه و خانواده
 •             عضو تحریریه فصلنامه دین و رسانه
 •             عضو تحریریه فصلنامه مطالعات ملی
 •             تألیف و انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله در نشریات علمی ـ پژوهشی و مطبوعات کشور
 •                    فعالیت های علمی- پژوهشی مربوط به قوم لر
 •             تأسیس و مدیرت گروه مطالعاتی قوم لر در موسسه مطالعات ملی
 •             مأخذ شناسی قوم لر؛ (پژوهش)
 •             اتابکان لر بزرگ؛ حکومتی دیرپا و تأثیر گذار بر هویت مردم لر (کتاب)
 •             روند پژوهی ۵۰ سال توسعه در دورود و ازنا : راهبردها ، سیاست‌ها؛(کتاب)
 •             سیمای عشایر شرق لرستان. (کتاب)
 •             بررسی تاریخی مرقد شمس تبریزی قونیه،خوی و شوی دزفول) (کتاب)
 •             هویت ملی در شعر پژمان بختیاری ؛ ( مقاله)

   دبیری کنفرانس، جشنواره و کمیسیون:

 1. دبیر کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی ( قم ۱۳۹۶)؛
 2. دبیر همایش بین¬المللی ایران فرهنگی(تهران ۱۳۸۷)؛
 3. دبیر همایش ملی برگردان مفاهیم معنوی به فیلم¬نامه (قم ۱۳۸۸)؛
 4. دبیر همایش هم¬اندیشی دین و رسانه(قم ۱۳۹۰)؛
 5. دبیر همایش منطقه¬ای بزرگداشت سیدطاهر هاشمی (کرمانشاه ۱۳۷۸)؛
 6. دبیر همایش منطقه¬ای جشنواره موسیقی کردی (مهاباد ۱۳۷۹)؛
 7. دبیر همایش منطقه¬ای دو دهه فعالیت¬های فرهنگی-هنری در کردستان ایران (بوکان ۱۳۸۰)؛
 8. دبیر همایش ادبیات نوین کردی در ایران (سردشت ۱۳۸۱)؛
 9. دبیر همایش بزرگداشت پژوهشگران عرصه دین و رسانه (قم ۱۳۸۹)؛
 10. دبیر کمیسیون کتاب و مطبوعات شورای گسترش فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری(۱۳۸۸-۱۳۸۹)؛
 11. دبیر کمیسیون تدوین سند جامع تعامل حوزه – روحانیت و رسانه ملی(۱۳۹۰-۱۳۹۱)؛
 12. دبیرکارگروه جامعه¬شناسی و ارتباطات تدوین منشور اخلاقی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۷)
 13. دبیر کمیته ملی تدوین قانون جامع خیریه، وقف و داوطلبی در جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۷)
 14. دبیر علمی همایش تجلیل از ۵۰ قانون پژوه دینی (۱۳۹۷)

کتب تالیفی منتشر شده :

 1. تکوین جامعه شناختی هویت ملی در ایران؛
 2. اسرار شمس ( بازخوانی موضوعی مقالات شمس تبریزی)
 3. مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی ؛
 4. انقلاب مشروطه و هویت ملی در ایران(مجموعه مقالات)؛
 5. مجموعه گفتار زبان و هویت(مجموعه مقالات)؛ ؛
 6. گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی هویت در ایران(مجموعه مقالات)؛
 7. اسلام و هویت ملی
 8. از بنده تا خدا ( ۵۰۰ حکمت از شمس تبریزی)
 9. بررسی و تحلیل نشر کتاب دینی در ایران
 10. بررسی و تحلیل نشر مطبوعات دینی در ایران
 11. اهل سنت ایران (تحلیل آماری ـ برخورداری‌ها و متغیرهای تأثیرگذار بر قدرت)؛
 12. گفتارهایی درباره اهل سنت؛
 13. پنجره دل (مجموعه سفارش‌های امام علی (ع) به فرزندانش)؛
 14. خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد اول)؛
 15. خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد دوم)؛‌
 16. خواص و لحظه‌های تاریخ ساز (جلد سوم)؛
 17. میرزا حسین خان سپهسالار؛
 18. اتابکان لر بزرگ؛ حکومتی دیرپا و تأثیر گذار بر هویت مردم لر
 19. روند پژوهی ۵۰ سال توسعه در دورود و ازنا : راهبردها ، سیاست‌ها؛

۲۰. سیمای عشایر شرق لرستان.

Das heisst, dass Sie dann eine Einzahlung durchführen oder mit virtuellem Spielgeld spielen können. vulkan vegas Mit Deuces Wild dürfen Sie eines dieser vielen Video-Poker durch Echtgeld oder kostenlos ausprobieren. zum einen Des Weiteren listet der Glücksspielanbieter die externen Partner bei. vulkan vegas Lassen wir uns die wichtigste Informationen Schritt zur Schritt" "erklären. man bei